Info

“Terima p4dah” Kan dah mendapat..Jangan suka-suka penaya orang ye.

TuIar di media sosial, seorang pekerja kawaIan keseIamatan yang dikenali sebagai Murali Vengu berjaya mendapatkan tuntvtan gaji kerja lebih masa (OT) daripada majikannya berjumlah RM58,000

Menerusi perkongsian Arul diĀ Faceb00k, dia yang telah bekerja dengan sebuah bengkel kereta kemaIangan dan pusat tuntvtan insurans, telah menfaiIkan tuntvtan gaji OT, gaji cuti hari rehat dan juga gaji cuti hari kelepasan am terhadap majikannya pada bulan Oktober 2021.

Difahamkan, Murali seorang sahaja yang menjaga keseluruhan stor bengkel yang menempatkan kereta-kereta kemaIangan yang sedang melalui proses bayaran insurans.

Majikan bengkel tidak mengambil pekerja keseIamatan tambahan. Maka dia diminta bekerja dari 7 malam sehinggalah pejabat bengkel tersebut buka pada jam 9 pagi pada hari keesokannya.

Walaupun dia sepatutnya hanya bertugas selama 12 jam, iaitu dari 7 malam sehingga 7 pagi, tetapi biasanya beliau diminta tunggu sehingga pekerja ofis masuk kerja pada jam 9 pagi. Maka dia bekerja sehingga 14 jam setiap hari.

Tiada peruntukan cuti rehat setiap minggu, cuti tahunan dan Murali juga diminta bekerja pada hari kelepasan am

Murali juga tidak diperuntukan apa jua cuti rehat setiap minggu, cuti tahunan dan diminta juga kerja pada hari kelepasan am.

Pada hari dimana Murali terp4ksa keluar untuk urusan penting, dia terp4ksa menempatkan isterinya di pondok pengawal untuk sementara waktu sehingga beliau pulang.

Walaupun bekerja 12 jam hingga 14 jam setiap hari, tetapi dia hanya menerima gaji asas sebanyak RM1,300 dan elaun petr0l sebanyak RM250 setiap bulan. Sehingga dia berhenti kerja pada tahun 2018, dia langsung tidak dibayar gaji kerja lebih masa OT.

Semasa rundingan di Jabatan Ten4ga Kerja Subang Jaya baru-baru ini, majikan cuba mengeIirukan pegawai dengan mengatakan bahawa pelbagai bayaran telah dibuat kepada Murali.

Tetapi pemeriksaan lanjut menunjukkan bahawa majikan mengabvngkan bay4ran elaun petr0l dan caruman KWSP untuk memberikan gambaran bahawa suatu jumlah besar telah dibayar kepada Murali dan tuntvtannya tidak betul.

Majikan akhirnya bersetuju membayar sebanyak RM58,000 kepada Murali sebagai amaun penyelesaian

Tuntvtan Murali sebenarnya melibatkan pelbagai komp0nen seperti tuntutan gaji lebih masa (OT) hari kerja biasa, hari rehat, hari kelepasan am, gaji kerja hari rehat dan gaji kerja hari kelepasan am.

Majikan pun mengaku bahawa bayaran gaji kerja lebih masa sememangnya tidak dibayar kepada Murali, maka mereka mencadangkan suatu penyelesaian dibincangkan tanpa melalui perbic4raan penuh.

Selepas rvndingan beberapa kali di antara majikan dan pegawai, akhirnya majikan bersetuju membayar sebanyak RM58,000 kepada Murali sebagai amaun penyeIesaian. Jumlah tersebut adalah lebih kurang bersamaan dengan RM1,600 sebulan gaji lebih masa untuk 3 tahun.

Seperti Murali, ada ramai lagi pekerja keseIamatan yang ditlpu tanpa dibayar gaji lebih masa, walaupun ianya jelas dinyatakan sebagai amaun yang perlu dibayar oleh majikan dalam Akt4 Kerja. Maka, lebih ramai lagi pekerja keseIamatan harus memastikan bahawa h4k mereka terbeIa dan kiraan gaji mer4ngkumi bayaran gaji kerja lebih masa.

Rakyat pekerja hanya dapat mengajar majikan-majikan seperti ini, jika lebih ramai lagi yang menfaiIkan kess dan menghe ret mereka ke Mahk4mah Burvh. Tlndakan ini amat penting, demi memastikan industrI pengawaI keseIamatan ini menghentikan penind4san dan per4mpasan hasil titik peluh pekerja tanpa membayar gaji OT

sumber : says com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *