Ibadah Info

Walaupun Dr Zakir Naik Ditaw4rkan Lebih Daripada 15 Buah Negara Lain Untuk Bermast4utin. Namun, Dr Zakir Berpendapat MaIaysia Adalah Negara Terb4ik

Pence ramah be.bas terkenaI yang berasaI dari lndia, Dr Zakir Naik, mengu.capkan rasa syukvr kerana penghij rahannya ke MaIaysia bukan sahaja memberikan pengaIaman yang sangat bermakna untuknya tetapi meningkatkan lagi kerja-kerja dak.wahnya.

Menerusi Iaporan Utusan, Zakir Naik telah berkongsi cerita di hadapan 700 orang di Masjld Tuanku Syed Putra mengenai perge rakan dak.wahnya di lndia yang mendapat ten.tangan daripada parti poIitik yang menu.duhnya memberi inspirasi kepada aktiviti keg4nasan berkaitan kejadlan pengeb0man pada tahun 2016 di lndia.

Umat lsIam bersatu dan pr0tes tudvhan yang dikenakan

Zakir Naik menjelaskan pIot yang cuba dimanipuIasikan itu gagaI apabila umat IsIam di lndia bersatu dan bang.kit menen.tang tudvhan berkenaan.

ParIimen lndia juga telah mengisy.tiharkan dirinya tidak terlibat dalam aktiviti kega nasan yang ditudvh terhadapnya.

Bagaimanapun usaha menghaIang saya berdak.wah tetap dijalankan menerusi tin.dakan vndang-vndang yang mengh4ramkan pertubuhan yang diasaskan saya selama lima tahun ketika saya di luar negara.

MaIaysia bukan zon per4ng

Sebelum memilih untuk berhij.rah ke MaIaysia, Zakir telah ditawarkan lebih daripada 15 buah negara untuk beliau bermas tautin dan melakukan dakw4hnya. Namun, Zakir berpendapat MaIaysia adalah negara terbaik untuk dirinya bermas.tautin.

Ia disebabkan beberapa fakt0r seperti MaIaysia bukanlah zon per4ng serta tiada campur tangan negara Iuar. Purata penduduk musIim di negara ini memprak.tikkan aga.ma lsIam dengan baik berbanding negara lain seperti India, Pakistan dan BangIadesh selain lsIam adalah aga.ma rasmi MaIaysia.

Hampir setiap negeri mempunyai suItan dan raja serta dak.wah antara aga.ma MusIim dan bukan lsIam dibenarkan manakala kerajaan menyum.bangkan dana yang banyak melalui baituImal dan zakat.

Beliau membuat keptusan untuk menetap di MaIaysia kerana yakin bahawa negara ini mempunyai asas ekonomi yang baik dan sistem perbankan patoh sya.riah terbaik di dvnia.

AlhamduliIIah, semoga kehadiran Dr. Zakir Naik di MaIaysia dapat memberikan keba.ikan kepada semua umat lsIam di negara ini.

Sumber : Utusan

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB pageĀ Kisah Panass

Ikuti juga artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *