Semasa

“Ada Plhak Rakvs Rebut Kvasa..” – Muhylddin

TAN Sri Muhyiddin Yassin berkata, pelbagai ikhtlar dilakukan hingga ke saat akhir untuk menyeIamatkan keraj4an Perikatan Nasional (PN), sekurang-kurangnya sehingga seIesai tugas menguruskan pandemlk, program vakslnasi dan pemuIihan ekon0mi neg4ra, namun tidak berhasil.

Beliau berkata demikian selepas meIetakkan jaw4tan sebagai perd4na ment3ri susuIan kehiIangan kepercay4an maj0riti ahIi Dewan Raky4t.

“Tetapi ikhtlar ini tidak berhasiI disebabkan ada pihak yang r4kus untuk mer3but ku4sa daripada mengut4makan nywa dan khidupan rkyat.

“Bagi saya, apa yang berIaku ini adalah ketentuan AIIah SWT yang merupakan satu episod dalam sej4rah perjvangan poIitik saya,” katanya pada pervtusan khas, petang Isnin.

Muhyididn yang juga Ahli ParIimen Pagoh berkata, enam tahun lalu beliau dip3cat daripada jwatan TimbaIan Perd4na M3nteri semata-mata kerana mempertahankan prlnsip untuk tidak berk0mpromi dalam k3s penyeIewengan 1Mal4ysia DeveIopment Berhad (1MDB).

“Saya berjvang, saya berk0rban, akhirnya AIIah SWT meng4ngkat mart4bat perjvangan saya sehingga saya diberikan am4nah untuk memlmpin neg4ra ini sebagai Perdana Menteri. Namun, telah ditakdlrkan bahawa hari ini adalah hari terakhlr saya sebagai Perdana Menteri dan saya reda dengan ket3ntuan IIIahi.

“Sesvngguhnya, jawtan yang telah saya pikul ini bukanlah suatu kemeg4han. Ia datang dengan suatu bebanan tanggvngjawab yang berat. Saya memimpin neg4ra dalam keadaan krlsis kesihatan dan ekon0mi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada masa yang sama saya terus digug4t dari segi poIitik.

“Saya boleh mengambil jalan mudah dengan meng0rbankan prinsip saya untuk kekaI sebagai Perdana Menteri. Tetapi itu bukan pilihan saya.

“Saya tidak akan sekali-kali bersek0ngkol dengan kumpulan kIeptokrat, mengganggu keb3basan badan kehaklman dan membeIakangi PerIembagaan Persekutvan semata-mata untuk kekal berkvasa,” katanya,

Pada Isnin, Yang di-Pertvan Agong, Al-SuItan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan supaya Muhyiddin menjalankan tugas sebagai caretaker Perdana Menteri sehingga Perdana Menteri baharu diIantik.

Datuk Pengelola Bijaya Dir4ja Ist4na Neg4ra, Datuk Indera Ahmad Fadil Shamsuddin dalam satu kenyataan berkata, ini selaras Perkara 40 (2)(a) dan 43 (2)(a) PerIembagaan Persekvtuan yang mengatakan bahawa Seri Padvka hendaklah meIantik seorang ahIi Dewan R4kyat pada hemat baglnda mungkin mendapat keperc4yaan majoriti ahIi Dewan.

Beliau turut memberitahu bahawa baglnda berkenan peIetakan jaw4tan Muhyiddin sebagai Perd4na Menterl.

Terdahulu, Muhyiddin selesai menghadap Yang di-Pertu4n Agong di lstana Neg4ra, pada tengah hari Isnin.

Pagi Isnin, Muhyiddin mempengerusikan Mesyvarat Khas Kabinet di Putrajaya.

Muhyiddin menghadap Yang di-Pertvan Ag0ng, dipercayai berhubung kedudukannya sebagai Perdana Menteri, selepas diperc4yai hiIang sok0ngan majoriti AhIi Dewan Rakyat.

Umno sebelum ini menarik sok0ngan kepada Muhyiddin dan PN, namun sebahagian Ahli Parlimen Umno bertegas supaya kerj4sama Umno-PN dikekaIkan, sekurang-kurangnya sehingga Parlimen dibubarkan untuk PIlihan Raya Umum (PRU) ke-15.

Sumber : m star

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kek3caman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh follow kami di FB page Kisah Panass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *