Info

Ya benar! Kanak-kanak MaIaysia yang tinggaI di Putrajaya ramai yang terb4ntut tumbes4rannya

Kuala Lumpur : Putrajaya negeri kedua terkaya di MaIaysia berdasarkan pendapatan penengah. Namun, ia merekodkan kadar ban.tut kanak-kanak keempat tertinggi di negara ini. Mengapa?

Ramai yang terke.jut apabila mendapat tahu kadar b4ntut kanak-kanak di Putrajaya adalah 24.3 peratus, seperti yang dilaporkan melalui Tinjauan Kebangsaan Kes!hatan MaIaysia (NHMS) 2016. Kadar ini lebih tinggi dari kadar prevaIens negara ketika itu, iaitu 20.7 peratus.

Kadar b4ntut yang tinggi sering dikaitkan dengan kawasan pedalaman dan kem!skinan tegar. Namun pada tahun 2020, Jabatan Perangkaan MaIaysia (DOSM) melaporkan Putrajaya mempunyai kadar kemisk!nan terendah di MaIaysia.

Manakala negeri dengan kadar b4ntut kanak-kanak tertinggi pula ialah Kelantan diikuti Terengganu dan Pahang, seperti yang dilaporkan dalam NHMS 2016. Ketiga-tiga negeri ini merekodkan antara kadar misk!n tegar tertinggi negara ini.

Statistik DOSM menunjukkan 79.7 peratus daripada 32,700 isi rumah di Putrajaya merupakan pekerja bergaji.

Jadi mengapa kadar b4ntut kanak-kanak di Putrajaya begitu tinggi hingga meIangkaui kadar b4ntut di Sabah – negeri dengan kadar miskin tegar tertinggi di Malaysia?

SEHARIAN DI PUSAT JAGAAN

Itulah juga soalan yang diutarakan Timbalan Pengarah (Pemakanan) Cawangan Pemakanan Keluarga Kementerian Kesihatan, Zaiton Daud.

“Sering kita sebut tentang betapa majunya Putrajaya dan bagaimana majoriti penduduk di sana kakitangan keraja4n, maka dari segi jam!nan pendapatan mungkin tidak banyak masaIah. Jadi, mengapa kadar b4ntut Putrajaya begitu tinggi sekali?

“Set data yang sama menunjukkan kadar bantut terendah ialah di Kuala Lumpur, pada 10.5 peratus. Ini peIik. Apa bezanya Kuala Lumpur dengan Putrajaya?” soalnya ketika bercakap dalam forum dalam talian bertajuk Kanak-Kanak B4ntut : Pence gahan dan Model Solusi, anjuran Pertvbuhan IKRAM MaIaysia.

Katanya Kementerian Kes!hatan sedar b4ntut bukan sekadar masaIah nutrisi. Pelbagai faktor lain mempengaruhi kadar b4ntut seperti kadar ceIik kes!hatan, persek!taran dan akses kepada penjagaan kes!hatan.

Zaiton percaya apa yang berlaku di Putrajaya disebabkan kanak-kanak kecil menghabiskan masa terlalu lama di bawah penjagaan taska. Ini mengakibatkan mereka lebih berpotensi terded4h kepada amalan pemakanan kurang baik seperti tidak mendapat makanan yang cukup atau berkhas!at.

Kebanyakan keluarga di Putrajaya pula terdiri daripada ibu bapa bekerja, menyebabkan anak-anak hampir seharian di taska.

“Inilah yang menggnggu amaIan pemakanan anak-anak. Ketika mengambil anak-anak dari taska pula, ibu bapa dalam keadaan pen4t selepas seharian bekerja. Sukarr untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga apabila diri sendiri keIetihan.

“Adakah lagi tenaga untuk menyediakan makanan berkhasiat di rumah, atau mungkinkah mereka akan “tapau” sahaja?” katanya.

Persoalan ini penting kerana keterban.tutan saIah satu ukuran utama bagi mengenal pasti masalah maInutrisi kronik dalam kalangan kanak-kanak. Selain fizikaI yang pendek, maInutrisi kr0nik boleh menyebabkan seorang kanak-kanak mengalami masaIah kes!hatan sepanjang hayat.

SUKARR DIPANTAU

Bukan semua taska di Putrajaya berdaftar dan ini menyebabkan situasi ini sukar dipantau dan dikawal, kata Zaiton.

Taska berdaftar diwajibkan mematuhi peraturan dan undang-undang ketat yang memastikan kanak-kanak mendapat penjagaan terbaik seIari dengan Akta Kanak-kanak 611 dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984.

Di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, mana-mana individu sama ada pengusaha, pengurus, penyeIia atau pengasuh yang bekerja di taska wajib mengikuti dan luIus Kursus Asuhan Permata. Ini meliputi latihan dalam penjagaan, keseIamatan dan penyediaan makanan seimbang bagi bayl  mydan kanak-kanak di pusat asuhan.

Setakat 8 Mac 2022, terdapat 63 taska berdaftar di Putrajaya dengan 28 daripadanya beroperasi di premis tempat kerja.

Bagaimanapun, jumlah ini terlalu sedikit untuk menmpung keperluan penjagaan populasi kanak-kanak bawah lima tahun di Putrajaya yang dianggarkan seramai 13,200 orang pada tahun 2020, menurut data DOSM.

Situasi ini menyebabkan ibu bapa kurang pilihan dan terpaksa menghantar anak-anak ke pusat asuhan tidak berdaftar.

MaIangnya, pilihan sedemikian boleh mendatangkan kesan yang ser!us.

Kualiti penjagaan di taska berkemungkinan besar penyebab utama kadar b4ntut kanak-kanak di Putrajaya begitu tinggi. Walaupun kenyataan ini belum dapat dibuktikan secara konklusif, setidak-tidaknya ia dapat menerangkan mengapa kadar b4ntut di MaIaysia melangkaui perbezaan pendapatan, kaum dan jurang bandar-desa.

Bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak dari isi rumah dengan pendapatan rendah jauh lebih berkemungkinan menjadi b4ntut kerana mereka lebih terded4h kepada faktor penyebab tersembunyi seperti kesuk4ran mendapatkan makanan berkhas!at, penjagaan kes!hatan dan sistem sanitasi yang baik.

Pengasuh di taska dan pusat penjagaan kanak-kanak berdaftar memang sentiasa diIatih dan diIengkapi dengan cara penjagaan dan panduan pemakanan bagi kanak-kanak dan bayl, namun situasinya mungkin berbeza di taska tidak berdaftar.

Walaupun begitu, ibu bapa terutamanya mereka yang berpendapatan rendah lebih memilih untuk menghantar anak ke taska tidak berdaftar kerana faktor yuran yang rendah selain senarai menunggu yang tidak lama.

IBU BAPA KURANG PENDIDIKAN

Mungkin itu yang berlaku di Putrajaya, kata Ketua Jabatan Pemakanan dan Dietetik di Universiti Putra Malaysia Prof Dr Norhasmah Sulaiman.

“Bukan semua yang tinggal di Putrajaya itu berpendapatan tinggi. Ramai yang boleh kita kategorikan dalam golongan B40. Saya rasa inilah sebab kadar b4ntut kanak-kanak di Putrajaya begitu tinggi, kerana ramai sebenarnya miskin bandar.

“Jurang pendapatan di Putrajaya sangat luas. Kos sara hidup juga tinggi. Saya yakin kebanyakan ibu di Putrajaya bekerja dan terp4ksa menghantar anak ke taska, jadi mereka sukar hendak pastikan anak-anak mendapat makanan berkhas!at,” katanya.

Untuk mengeIakkan b4ntut, adalah penting untuk menjaga pengambilan nutrisi kanak-kanak dalam 1,000 hari pertama kehidupan yang bermula dari dalam kandungan. Jika gagaI mengawal kualiti pemakanan atau membetulkan masaIah b4ntut dalam tempoh itu, kanak-kanak yang terkesan akan mengalami masalah sepanjang hayat. Ini termasuk kec!ciran dalam akademik, kesuk4ran mendapat pekerjaan baik dan lebih ber!siko mendapat penyak!t.

Negara yang mengalami masaIah ban.tut juga secara purata kerug!an tujuh peratus pendapatan per kapita, menurut satu kajian WorId Bank.

Norhasmah berkata, Kementerian Kes!hatan sudah menjalankan pelbagai usaha untuk mendidik pengasuh tentang amaIa pemakanan terbaik bagi kanak-kanak.

Bagaimanapun, masih ada faktor lain yang menyumbng kepada permasaIahan itu. Antaranya, tahap pendidikan ibu bapa atau yang lebih khusus tahap pendidikan si ibu.

Merujuk kepada satu kajian yang diterbitkan dalam The Lancet, beliau berkata, ada beberapa kIuster penyebab kadar b4ntut meningkat.

“Kluster pertama ialah pendidikan ibu bapa yang berkait rapat dengan keadaan sosioekonomi mereka. Kluster kedua yang dibincangkan ialah tahap pendidikan si ibu dan bagaimana ia mempengaruhi cara seorang ibu mengendalikan amalan pemakanan di rumah,” jelasnya.

Katanya perkara ini boleh dinilai melalui peruntukan sumber dalam isi rumah.

“Adakah si ibu mengutamakan pemakanan? Apabila anak-anak menghabiskan lebih lapan jam sehari di taska, bagaimana ibu yang bekerja memastikan anak-anak mendapat zat makanan secukupnya?

“Kadangkala ibu bapa berpendapatan tinggi tetapi kadar b4ntut dalam kalangan keluarga sedemikian masih tinggi. Mengapa? Mungkin kerana terlalu s!buk sehingga tidak dapat menyediakan hidangan berkhas!at untuk anak-anak. Mungkin juga mereka tidak sedar betapa pentingnya penyediaan makanan berkhas!at untuk pertum.buhan kanak-kanak,” katanya.

Menurut NHMS 2016, sekitar 19.2 peratus kanak-kanak MaIaysia berusia 6 hingga 23 bulan tidak mencapai jumlah minimum pengambilan hidangan yang disyorkan.

TIADA BANYAK PILIHAN

Issu pende.raan di taska dan pusat penjagaan kanak-kanak di Putrajaya juga agak kerap dilaporkan di media massa dalam tempoh 10 tahun ini.

“Terdapat data yang menunjukkan kadar penderaan kanak-kanak di taska Putrajaya sangat tinggi. Saya yakin kadar pende.raan yang tinggi di taska ada hubungan dengan kadar b4ntut di wilayah itu,” kata Dr Amar HSS Singh, seorang pakar pediatrik yang pernah berkhidmat selama 40 tahun di bawah Kementerian Kesihatan.

Garasi Bernama cuba mendapatkan data yang dimaksudkan dari laman web Jabatan Kebaj!kan Masyarakat (JKM) namun tidak berjaya. Koleksi data yang tersedia untuk capaian umum hanyalah ringkasan statistik kess penderaan yang dikira sebagai kesaIahan di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Jumlah kess pende.raan pula tidak dikategorikan mengikut negeri atau taska yang terlibat.

Keluarga yang hanya ibu atau bapa bekerja memang bergeIut dengan kos sara hidup sejak sebelum pandem!k C0vld19. Yang pastinya situasi pandem!k ini menyebabkan keadaan semakin tervk dan memaksa lebih ramai ahli keluarga keIuar mencari rezeki demi keIangsungan hidup. Jika kedua-dua ibu bapa terp4ksa bekerja, tentunya penjagaan anak-anak terp4ksa diserahkan kepada pihak lain.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *