Info Semasa

Peny4kit Dem4m B*bi Afrika Dikes4n Di Negeri ‘PaIing Bah4gia’

SEREMBAN, 9 April – Jab4tan Perkhldmatan Veterinar Negeri SembiIan (JPVNS) hari ini menges4hkan penyaklt Dem4m B4bi Afrika (ASF), dikesan di sebuah Iadang di Kampung Baru Tanah Merah Site A, Port Dickson.

Pengerusi Jawatankuasa Bertlndak Pertanian dan lndustri Asas Tani negeri Datuk Bakri Sawir berkata penges4nan penyaklt itu, hasil penges4han sampeI ke atas dua ek0r daripada 275 ek0r b4bi di Iadang tidak berIesen itu, semalam.

Beliau berkata JPVNS mengambil Iangkah awal dan pr0aktif dengan menyita kawasan tersebut, selain angg0ta poIis dan petvgas jab4tan itu turut membantu meningkatkan peman tauan sekitar lima kilometer dari Iokasi berkenaan, bagi memastikan tiada perger4kan keIuar masuk ternakan.

“Pihak kami menerima makIumat mengenai penyaklt itu pada Khamis lepas, sebelum JPVNS bertlndak mengambil sampeI pada dua haiwan tersebut dan keputusan yang diterima pada petang semalam mendapati ia p0sitif ASF.

“Kita tidak mendapat kerj4sama daripada penternak di ladang tersebut berhubvng bagaimana haiwan itu dij4ngkiti, tetapi menerusi maklumat yang tidak dapat dis4hkan lagi, jangkltan kemungkinan susuIan kemasvkan haiwan berkenaan dari Perak dan sia satan masih dijaIankan,” katanya.

Menurut Bakri semua tern4kan tersebut akan diIupuskan mengikut pr0sedur ditetapkan, selain penternak terlibat berdepan tlndakan undang-undang kerana sebelum ini n0tis telah diberikan kepada kira-kira 20 ladang tern4kan haiwan tersebut, supaya menghen tikan peng0perasian sebab tidak berIesen.

“Penternak di kawasan itu sepatutnya mengambil peng4jaran daripada kess vlrus Nipah yang pernah menj4ngkiti ternakan b4bi, sehingga menyebabkan lebih 100 kem4tian penduduk pada 1999.

“Bagi pembeIi, mereka juga din4sihatkan lebih berwas.pada sekiranya mendapat tawaran harga rendah bagi penjuaIan daging b4bi di mana-mana pasar raya dan pasar,” katanya.

Dalam pada itu, Pengarah JPVNS Dr Redzuan Ibrahim menjelaskan ASF tidak menj4ngkiti manusia dan j4ngkitan hanya terhad dalam kaIangan spesies haiwan itu sahaja.

“ASF berbeza dengan viruss Nipah, namun kadar mereb4knya sangat cepat dan memud4ratkan kepada ternakan b4bi yang lain. Jangkltan ini boleh dibawa daripada laIat atau angg0ta badan babi yang dij4ngkiti ASF.

“Apabila ternakan yang saklt ini disembeIih, daging dan dar4hnya boleh mereb4k ke ladang-ladang yang lain. Selain itu juga ia boleh menyebabkan kem4tian yang tinggi dalam kaIangan haiwan itu sekitar 70 hingga 80 peratus,” katanya.

Sumber : bernama

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB page Kisah Panass

Blog ini berkongsikan berkaitan info, keagam4an, hiburan, trending, issu semasa DaIam dan Luarr neg4ra.

Jemput juga join group percuma. Utk berkongsi kata2 hikmah & positif ==> JOIN GROUP

Ikuti artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *