Info

Bacaan SeIepas AI-Fat!hah. Perlu Ke Makmvm Mengiikutinya?? Ini 3 Jawapanya

Bacaan Selepas AI-Fatihah. Persoalan yang seringkali bermain dalam fikiran kita setiap kali sedang soIat ialah perlu ke kita mengikuti im4m membaca svrah selepas AI-Fatihah?

Ada antara kita yang mungkin terkeliru mengenai perkara sebegini. Mana tidanya, ada yang kata boleh mengikuti im4m membaca svrah selepas AI-fatihah dan ada yang kata tidak boleh. Untuk persoalan ini, anda perlu  merujuk pada mereka yang lebih berpengetahuan dalam ag4ma.

Jawapan Kepada Bacaan Selepas AI-Fatihah

Untuk persoalan ini ada beberapa jawapan. Ia boleh di rujuk di Portal Rasmi Mufti Wilayah Persekutuan. Sewaktu sedang soIat, makmum perlu menumpukan pendengaran terhadap bacaan-bacaan im4m semasa qiyam. Ini berdasarkan firman AIIah S.W.T :

Bacaan selepas Al-fatihah

Maksudnya : Dan apabila dibacakan AI-Quran maka hendaklah kamu mendengarnya dengan teliti dan diamlah mudah-mudahan kamu mendapat r4hmat.

Surah AI-A’raaf (204)

Im4m Al-Thabari dalam tafsiran beliau ke atas ayat ini juga berkata : ‘’Fokuskanlah pend3ngaran kamu kepadanya (bacaan AI-Qvran) supaya kamu dapat memahami ayat-ayatnya serta mengambil ibrah dengan peringatan-peringatannya. Dan diamlah kamu supaya kamu dapat berfikir serta mentadabbvrinya. Mudah-mudahan Tvhan kamu akan merahmati kamu disebabkan kamu mengambil perhatian akan peringatannya’’. Rujuk Al-Jami’ al-Bayan, Abu Ja’far Al-Thabari (13/345).

Bukan itu sahaja, beberapa tokoh besar dari kalangan uIama seperti Ibn Abbas R.A, Abu Hurairah R.A, Mujahid bin Jabr, Sa’id bin Jubair, Sa’id Ibn al-Musayyib, ada menyatakan bahawa ayat ke- 204 dari surah AI-A’raaf ini merujuk kepada keadaan di dalam soIat.

Iaitu, seseorang yang mendirikan soIat berj3maah hendaklah mendengar dengan teliti serta diam ketika imam membaca AI-Qvran di dalam soIat.

  • RasuIIullah Juga Pernah Bersabda Mengenai Perkara ini

Selain itu, berdasarkan dari sebuah h4dis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A beliau berkata bahawa RasuluIIah S.A.W bersabda :

Bacaan selepas Al-fatihah 1

Maksudnya : Sesungguhnya dijadikan im4m itu untuk diikuti. Maka apabila im4m mengangkat takbir, bertakbirlah kamu dan apabila im4m membaca (AI-Quran), diamlah kamu.

Riwayat Al-Nasa’ie (921)

3 Jenis Bacaan Selepas AI-Fatihah

Manakala, Im4m Al-Mawardi rahimahuIIah pula ada menyebutkan bahawa soIat itu meliputi perbuatan-perbuatan dan juga zikir-zikir bacaan selepas aI-fatihah. Manakala bacaan selepas aI-fatihah ini terbahagi kepada tiga bahagian yang di nyatakan seperti berikut :

Pertama: Zikir-zikir yang mana seseorang itu mengikut im4m pada membacanya. Ini seperti takbir, tawajjuh, tasbih, dan tasyahhvd.

Kedua: Bahagian yang makmvm tidak mengikut imam dalam membacanya. Iaitu bacaan surah selepas aI-Fatihah di dalam solat jahar. Maka makmvm diam dan tidak membaca svrah.

Ketiga: Bahagian zikir yang berlaku khilaf padanya, iaitu bacaan surah aI-Fatihah. Sekiranya soIat itu adalah solat perlahan, maka wajib ke atas makmum untuk membaca surah tersebut di belakang imamnya. Sekiranya solat itu adalah solat jahar, adakah wajib untuk makmum membaca al-Fatihah ?

Maka ada dua pendapat Imam al-Syafi’e dalam isu ini. Mengikut qaul qadim, tidak dituntut untuk makmum membaca al-Fatihah manakala mengikut qaul jadid, menjadi tuntutan ke atas makmum untuk membaca al-Fatihah dan inilah pendapat yang sahih di dalam mazhab Al-Syafi’e.

Kita Perlu Mendengar Bacaan Selepas Imam Membaca Al Fatihah

Kesimpulanya, berdasarkan penerangan admin mengenai bacaan selepas al-fatihah, kita wajib mendengar bacaan yang imam bacakan selepas imam membaca al-fatihah. Tidak kiraah sama ada kita memahami bacaan imam tersebut atau tidak kita wajiblah diam dan mendengar bacaan imam tersebut. Justeru itu, anya tidak dibolehkan. Semoga dengan usaha seseorang itu diam untuk mendengar dengan teliti serta niat untuk mendapatkan faedah darinya menghasilkan rahmat yang besar daripada Allah S.W.T.

Sumber : mimbarraudhah

Dah baca jangan lupa like, komen dan share.

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kek3caman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh follow kami di FB page Karipap Oksigen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *