Info Semasa

Ini tidak adil. Saya kece wa dengan und4ng-und4ng dan peraturan sedangkan saya dah bayar k0mpaun

Kuala Lumpur: Mahk4mah Majlstret hari ini membenarkan Pertubuhan Kebajikan Rumah Bonda Kuala Lumpur di Setapak yang dikenali sebagai Rumah Bonda dibuka semula.

Bagaimanapun premis berkenaan tidak boleh beroperasi sebagai pusat jagaan.

Rumah perlindungan berkenaan dikenakan t!ndakan Lak (penutupan) pada 12 Julai tahun lalu selepas menerima Notis Lak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JKMWPKL) kerana tidak berdaftar di bawah Akt4 Pusat Jagaan 1993.

Maj!stret Nur Syafiqah Noorinda hari ini membenarkan per!ntah untuk menanggalkan Lak seperti yang dipohon Rumah Bonda melalui pengerusinya Siti Bainun Ahd Razali dalam sa man pemula difailkan 7 Jun lalu terhadap Jabatan JKM WPKL supaya premis itu dibuka semula.

Menurut pegvam Asiah Abd Jalil yang mewakili Rumah Bonda selaku plaintif, perintah menanggalkan Lak diberikan Mahk4mah Maj!stret di bawah Sek syen 16A Akt4 Pusat Jagaan 1993, tanpa bant4han daripada pihak JKM.

Beliau berkata, melalui per!ntah itu, Rumah Bonda hendaklah mengaku janji bahawa premis tidak akan digunakan sebagai pusat jagaan.

Katanya, Rumah Bonda sudah dik0mpaun dan menjelaskan k0mpaun berjumlah RM5,000 pada 25 April lalu.

Dalam prosiding itu, Pengarah JKMWPKL diwakili Pegvam Persekutuan, Fatin Shafira Ab Patah.

Melalui afldav!t sokongan difailkan bersama sa man pemula berkenaan, Siti Bainun berkata, Pertubuhan Rumah Bonda ditubuhkan pada 31 Januari 2019 yang pada mulanya beroperasi di Laman Residen, Kipark Seri Utara sebelum berpindah ke Taman Setapak pada 27 Oktober 2020.

Di Taman Setapak, rumah perlindungan itu dikenali dengan nama Rumah Bonda dan sepanjang beroperasi, ia berada bawah pengawasan dan pemantauan JKMWPKL.

Menurut Siti Bainun, beliau menerima Notis Lak daripada JKM WPKL, yang memaklumkan Rumah Bonda di Taman Setapak akan ditutup mengikut Sek syen 16(1) Akt4 Pusat Jagaan 1993.

Beliau berkata, t!ndakan Lak yang dibuat pada 12 Julai 2021 atas alasan Rumah Bonda tidak berdaftar di bawah Akt4 Pusat Jagaan 1993 adalah tidak adil, tidak mengikut prinsip pentadbiran dan und4ng-und4ng admin!stratif yang wajar kerana JKMWPKL mengetahui ia dalam proses permohonan pendaftaran.

Katanya, pada 20 April lalu, rumah itu menerima notis tawaran k0mpaun berjumlah RM5,000 daripada JKM WPKL mengikut Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994 (Pengk0mpaunan KesaIahan), di bawah Sek syen 21A dan Sek syen 24 Akt4 Pusat Jagaan 1993, sehubungan itu ia membuat bayaran penuh k0mpaun itu pada 25 April.

Bagaimanapun Siti Bainun berkata, beliau kece wa apabila dimaklumkan oleh Pegawai Penguat kuasa JKMWPKL bahawa, Rumah Bonda hanya boleh dibuka melalui satu perintah mahk4mah walaupun k0mpaun sudah dibayar

Katanya, selepas t!ndakan Lak itu dilaksanakan, beliau, ahli jawatankuasa dan sukarelawan tidak lagi mempunyai akses untuk memasuki Rumah Bonda, sekali gus menyukarkan usaha permohonan pendaftaran dan tidak boleh menjalankan kerja amal yang lain, seperti penyediaan makanan bagi gelandangan dan pusat bank makanan.

Sumber : HM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *