Info

Keluarga AIIahyarham Adib dah Ietih menanti pembnuhnya ditangk4p dan ambil keputusan tar!k semuIa rayuan

KeIuarga arw4h Adib tar!k balik r4yuan komitaI terhadap Tommy Thomas, tak mahu panjang kess.

KUALA LUMPUR : Keluarga angg0ta b0mba AIIahyarham Muhammad Adib Mohd Kassim menarik balik r4yuan berhubung pr0siding komitaI terhadap bekas Pegu4m Negara Tan Sri Tommy Thomas.

Bapa Muhammad Adib iaitu Mohd Kassim Abdul Hamid telah mengemukakan dua r4yuan di Mahkmah R4yuan antaranya terhadap per!ntah Mahkmah Tinggi yang mengetepikan keputusan kor0ner yang memberinya kebenaran untuk memulakan pr0siding k0mital terhadap Thomas.

Tetu4n Mohd Zubir Embong & Associates yang mewakili keluarga Muhammad Adib dalam kenyataan hari ini berkata, arahan itu dibuat oleh keluarga Muhammad Adib kerana tidak lagi mahu memanj4ngkan perkara tersebut.

Kenyataan itu memaklumkan, susuIan daripada arahan keluarga Muhammad Adib agar r4yuan bapanya ditar!k balik, pihak pegu4m telah memfaiIkan notis menar!k balik r4yuan pada 31 Mei lepas, diikuti penges4han oleh Jabatan Pegu4m Negara (AGC) untuk menarik balik permoh0nan kebenaran untuk mer4yu ke Mahkmah Persekutuan.

“Maka dengan ini, pihak keluarga arw4h Muhammad Adib mengangg4p bahawa pr0ses dan pr0siding penghin4an mahkmah terhadap Thomas dan Jab4tan Peguam Negara selesai dan tamat serta berharap masyarakat dapat membenarkan ahli keIuarga arw4h memulakan kehidupan baharu.

“Dalam masa sama, harus diteg4skan bahawa keputusan penyeIesaian di peringkat r4yuan ini tidak sama sekali mengu.sik atau mengubah keputusan dan dapatan oleh Mahkmah Kor0ner pada 27 Sept 2019, yang mengesahkan bahawa arw4h Adib ma.ti dipukuI (walaupun pembunohnya tidak dapat ditemui hingga ke hari ini) dan bahawa kema.tian arw4h turut disumbangkan oleh kegagaIan pasukan PoIis Diraja MaIaysia (PDRM) dan Pasukan Simpanan Persekutuan (FRU) mengawaI rusvhan,” menurut kenyataan itu.

Firma gu4man itu memaklumkan aIasan penghak!man setebal 52 halaman oleh Hakim Kor0ner itu juga tidak pernah diakas oleh mana-mana mahkmah yang lebih tinggi dan dengan itu, ia kekal sebagai dapatan fakta yang aut0ritatif.

Menurut firma gu4man itu, pendirian keluarga Muhammad Adib untuk men4rik balik r4yuan k0mital ini tidak bererti bahawa usaha mencari pembun0h arw4h Muhammad Adib tidak boleh diteruskan oleh PDRM, kerana sia satan jen4yah tiada had masa di sisi undang-undang.

“Perju4ngan menuntut keadiIan untuk seorang angg0ta keraj4an yang ma.ti dibunvh ketika bertugas menjaga keam4nan juga boleh diteruskan oleh mana-mana masyarakat siviI, orang awam serta badan-badan bukan kerajaan yang prihat!n,” menurut kenyataan itu lagi.

Pada 29 Nov 2021, keluarga Muhammad Adib telah menerima pamp4san berjumlah RM1.5 juta daripada keraj4an.

Pamp4san tersebut adalah sebagai b4ntuan prihat!n daripada keraj4an atas mus!bah yang men!mpa ahli keluarga angg0ta b0mba itu, yang cede.ra par4h dipukuI dalam rusu.han di Kuil Sri Maha Mariamman pada 27 Nov 2018 dan menghem.buskan nafass terakh!r pada 17 Dis 2018.

Peguam Aidil Khalid yang mewakili Mohd Kassim ketika dihubungi Bernama berkata rayuan AGC di Mahkmah Persekutuan itu ditar!k balik semalam.

AGC yang mewakili Thomas mer4yu terhadap keputusan Mahkmah R4yuan pada 8 Feb lepas yang memutuskan bahawa kor0ner yang mendengar inku3s kema.tian Muhammad Adib mempunyai bidang kuasa untuk mengeIuarkan kebenaran bagi memulakan pr0siding komitaI terhadap Thomas.

Dua r4yuan oleh bapa Muhammad Adib telah dig4ntung pende ngarannya, sementara rayuan AGC itu dideng4r.

Muhammad Adib, yang ketika meninggaI dunia berusia 24 tahun, merupakan angg0ta Unit Bantuan Perkhidmatan Kece masan (EMRS) Balai B0mba dan PenyeIamat Subang Jaya, cede.ra par4h dalam rusu.han di Kuil Sri Maha Mariamman, USJ 25, pada 27 Nov 2018.

Muhammad Adib meninggaI dunia pada 17 Dis 2018 selepas 21 hari menerima raw4tan di Institut J4ntung Negara (IJN).

Pada 27 Sept 2019, Mahkmah Kor0ner memutuskan bahawa kema.tian Muhammad Adib adalah akibat perbu4tan jenay4h oleh lebih daripada dua individu.

Sumber : Bernama

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB page Kisah Panass

Page ini berkongsikan berkaitan info, keagam4an, hiburan, trending, issu semasa DaIam dan Luarr neg4ra.

Jemput juga join group percuma. Utk berkongsi kata2 hikmah & positif ==> KIik Sini

Ikuti artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *