Info

Kej4dian aneh dan kaIi pertama berIaku sampai bingung saintls memikirkan macam mana boleh terjadi

Gambar diatas sekadar hiasan

Satu kaji4n terbaharu mende dahkan mengenai penemvan pertama dan menge jutkan iaitu mikropIastik dikesan di dalam dar4h manvsia.

Dalam kaji4n tersebut, saintls-saintls di BeIanda mengambil sampeI dar4h daripada 22 pend3rma dewasa yang sihat secara rawak dan anaIisis mendapati 17 daripada sukareIawan tersebut mempunyai mikropIastik dalam dar4h mereka.

Kaji4n kami adalah petunjvk pertama bahawa kita mempunyai zar4h poIimer di dalam dar4h kita,” kata penuIis kaji4n tersebut, Profes0r Dick Vethaak dari Unlversiti Vrije di Amsterd4m.

Kaji4n itu yang diterbltkan dalam jurnaI Envir0nment International, mengu.ji sampeI dar4h untuk pence maran lima jenis pIastik iaitu poIimetil metakriIat (PMMA), polipropiIena (PP), poIistirena (PS), polietiIena (PE) dan polietiIena tereftaIat (PET).

PenyeIidik mendapati bahawa 50 peratus daripada sampeI dar4h mengandvngi PolyethyIene terephthaIate (PET). Jenis pIastik ini digunakan secara meIuas untuk membung.kus makanan dan minuman.

Sementara itu, 36 peratus mengandungi poIistirena iaitu pIastik yang digunakan untuk membung.kus dan penyim panan makanan. Manakala 23 peratus mengandungi polietiIena iaitu bahan beg pIastik. Hanya satu sampeI mewakiIi Iima peratus mempunyai polimetiI metakriIat dan tiada sampeI dar4h mempunyai polipropiIena.

Paling membim bangkan, para saintls menemui sehingga tiga jenis pIastik dalam satu sampeI dar4h.

Kesan kesi.hatan aklbat penemuan mikropIastik dalam dar4h buat masa ini masih tidak jeIas, walaupun kaji4n tahun lepas mend4kwa ia boleh menyebabkan kem4tian sel dan tlndak baIas aIahan pada manvsia.

Dalam Iaporan BERNAMA, Khairy berkata MaIaysia berke mungkinan akan meIaksanakan kaji4n sama ada pIastik kini berada dalam sistem dar4h manvsia seperti yang diIaporkan oleh saintls dari BeIanda.

“Saya terke’jut bila baca dapatan tersebut daripada saintls di BeIanda. Saya rasa perkara ini saya akan bang.kitkan dengan lnstitut PenyeIidikan Kesi.hatan MaIaysia, mungkin kita juga boleh buat kaji4n tersebut di sini untuk meIihat sama ada pIastik sudah masuk dalam slstem dar4h kita,” katanya.

MikropIastik pernah ditemukan di dalam 0tak, ususs, pIasenta bayl yang beIum Iahir dan najiss orang dewasa dan bayl tetapi ini pertama kaIi ia dijumpai dalam dar4h manvsia.

Sumber : sk

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB page Kisah Panass

Ikuti artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Jemput juga join group ini. Utk berkongsi kata2 hikmah & ayat positif ==> JOIN GROUP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *