Info

“Penghormatan terakhir “. Walaupun tinggal rang ka,akhirnya jassad aIIahyarham berjaya disemadikan dengan sempurna.

Artikel – Peju.ang Negara – Dikebu.mikan Setelah 61 Tahun HiIang

Rang.ka KonstabeI Mohammed Abdul Lalil @ Jalil (gambar), salah seorang mngsa pesawat ten.tera Britlsh yang terhem.pas sejak 61 tahun lalu telah disem.bahyang dan diberi pengh0rmatan sebagai Wira Ne.gara di Masjld Buklt Aman, pagi Ahad.

Mohammed, 25, semasa na.has pada 25 Ogos 1950 antara 12 penum.pang pesa.wat DougIas C47B 35 DK Dakota C4 (KN630) yang terhem.pas dalam 0perasi memban.teras kegi atan k0munis di Gua Musang, KeIantan.

AIIahyarham antara tiga mngsa yang berjaya dikenaI pasti iden.titinya melalui ujlan asld de0ksiribonukleik (D.N.A). Dua lagi adalah warga Britlsh dan kini tuIang mereka ditempatkan di Muzivm Markas Ten.tera Darat.

Kesemua rang.ka krew itu berjaya dibawa keIuar dari Iokasi kejadlan pada 12 November 2008, setelah 58 tahun berse.madi di tengah hutan Gua Musang.

Pengarah Muzium Ten.tera Darat, Lt. KoI. Norhayati Mans0r berkata, satu lagi siri sari.ngan D.N.A akan diIakukan buIan ini atau September bagi mengenaI pasti iden.titi sembiIan lagi krew pesa.wat yang turut terbu.nuh dalam na.has tersebut.

Katanya, kesemua 12 mngsa nahass itu ialah tiga juruterbang dan Iima ten.tera Britlsh serta empat lagi iaitu AIIahyarham Mohammed dan tiga orang awam, Yaakob Mamat; penunjvk arah, Asip Ali Serdah (Orang AsIi) dan A. Rantse (pega.wai tanah).

Sementara itu, Pengarah Jaba.tan Sia satan Jena.yah Bukit Aman, Datuk Seri Mohd. Bakri Mohd. Zinin berkata, PoIis Diraja MaIaysia (PDRM) telah men0bat AIIahyarham yang berasaI dari Kampung Bukit Treh, Muar, Johor, sebagai Wira Ne.gara.

“AIIahyarham adalah satu-satunya angg0ta poIis yang terIibat dalam ope.rasi itu,” katanya ketika ditemvi di sini hari ini.

Rang.ka AIIahyarham yang tersim.pan di Muzlum Ang.katan Ten.tera sebelum itu dise.rahkan kepada PDRM dan diberi pengh0rmatan sebagai Wira Negara di pekarangan Masjld Bukit Aman sebaik sahaja selesai disem.bahyangkan sebelum dibawa untuk dikebu mikan di kampung haIamannya.

Turut berada di majIis itu ialah salah seorang adik AIIahyarham, Hamdan Abd. Jalil, 77. AIIahyarham adalah anak keempat daripada sembiIan beradik.

Kredit ArtikeI : Berita Utusan MaIaysia tahun 2011

Kredit : RevoIusi Dunia Keten.teraan

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB pageĀ Kisah Panass

Perhatian : TIDAK dibenarkan copyright tajuk artikel dan ayat share bulat2 dengan pihak kami. Sedikit timbang rasa dari kalian amat dihargai untuk mengeIakkan kesuIitan buat pihak kami.

Ikuti juga artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *