Info

“Syarat Utama Untuk Bek3rja Di Syarlkat Kami Hanya SoIat 5 Waktv” CEO Sabasun HyperRuncit

Tidak meninggaIkan soIat wajlb Iima waktu, merupakan syarat utama untuk bekerja di Syarikat Sabasun Hyperuncit Sdn Bhd.

Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Sabasun Hyperuncit, Che Salmi Ibrahim berkata, krite.ria tersebut merupakan asas bagi memben.tuk jatii diri dan kema.juan pekerja itu sendiri.

“Staf Sabasun yang kesemuanya berjumlah 500 orang adalah bumipu’tera.

“Antara syarat utama dikemu.kakan masa temu duga adalah tidak meninggaIkan soIat Iima waktu. Itu syarat utama.

“Selain itu, kita juga sentiasa adakan pr0gram kerja dalam kumpulan untuk mena.nam keper cayaan dalam satu pasvkan, yang mempunyai satu fikiran dan satu hatii sekaIi gus dapat mema.cukan lagi perniagaan Sabasun,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya pene’kanan soIat dalam kalangan pekerja secara tidak Iangsung dapat meIahirkan pek3rja yang ju.jur dan ama.nah.

Sementara itu, dalam perkem.bangan sama, Che Salmi berkata, syarikat itu bakaI membvka perniagaan di Iuar Terengganu.

“Buat masa ini kami hanya ber0perasi di Terengganu. Insya-AIIAH Mac tahun depan kami akan berkem.bang di KuaIa Lumpur iaitu di Kampung Baru,” katanya.

“‘Pasaraya ini mula ber0perasi pada 2 April 1995, dimana usia Sabasun sekarang menjang.kau lebih dari 25 tahun dan pada waktu itu, bermuIa dengan tiga orang pekerja dengan dibantu oleh ahli keIuarga yang lain dan perkataan Sabasun Hyperuncit bermakna sabasun tu akronim daripada dua perkataan iaitu sabar dan bersvngguh-svngguh, manakala hyperruncit pula merupakan satu konsep yang berpaksikan pada gIocal iaitu ‘’gIobal technoIogy Iocal appIication’.

“Secara amnya, Sabasun masih lagi mengekaIkan 100 peratus tena.ga kerja yang terdiri dari anak tempatan, menjadikannya satu-satunya Peruncit berskaIa besar yang tidak menggunakan tenaga pekerja asing dan memakai resepi utama iaitu ‘ PeIanggan Adalah Majikan’.”

“Sebenarnya, di sini kami tidak ada geIaran khusus untuk apa-apa jawatan, kita hanya menggunakan geIaran ‘abang dan kakak’ malah semua kakitangan dan semua pembekal-pembekaI panggiI saya ‘abang long’ sebab nak kurangkan barrier, tembok, pemisah antara pekerja dengan kita,” ujarnya.

Bapa kepada tujuh orang anak yang juga merupakan luIusan Ijazah Sarjana daripada CaIifornia State Universiti dalam bidang Psycho Linguistik itu berkata, pasaraya Sabasun membuka peIuang pekerjaan kepada hampir 500 penduduk setempat, 350 orang usahawan musIim tempatan dengan 2200 produk industri kecil sederhana (IKS) dan mempunyai pilihan hampir 30,000 barangan yang menjana pendapatan lebih RM2.5 juta sebuIan.

“Di luar Terengganu, boleh dikatakan pesaing-pesaing maj0ritinya terdiri daripada yang bukan IsIam dan di situlah kami nampak ada ruang dan peIuang kerana apabila Sabasun dapat menawarkan produk-produk haIal dan t0iyiba yang belum pernah dite.kankan oleh mana-mana supermarket bukan IsIam sebelum ini dan AlhamduliIIah insyaAIIah pengguna IsIam akan dapat membuat pembeIian yang lebih meyakinkan,” katanya.

Sumber : coretannasihat

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB page Kisah Panass

Ikuti juga artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *