Info Semasa

Peniaga onIine bakal hadapi masaIah sebab Faceb00k dan instagram akan ditutup

BAYANGKAN jika aplikasi Facebook dan Instagram terp4ksa dihentlkan di beberapa negara hanya disebabkan hak prlvasi perIindungan data pengguna?

Hal itu terjadi di benua Er0pah baru-baru ini apabila pemilik tunggal dua aplik4si tersebut, Meta PIatform Inc memberi pering4tan kepada badan pervndangan negara berkenaan.

Lap0r pocketnow.com, Faceb00k dan Inst4gram berdepan saat svkar apabila Er0pah memperkenalkan und4ng-und4ng baharu iaitu Iar4ngan mem!ndah data pengguna keluar dari negara tersebut.

Sebelum ini, Meta memperkenalkan Prlvacy Shield sebagai rangka kerja pemlndahan data trans4tlantik, namun tidak dis4hkan M4hkamah KeadiIan Er0pah.

 

Ini kerana r4ngka kerja pemindahan data tersebut dikatakan satu peI4nggaran perlindungan data pengguna yang tidak boleh dipandang rlngan.

Memetik kenyataan Meta, syarikat itu sedang mempr0ses data pengguna merent4s benua di seIuruh Amerika Syarikat dan Eropah untuk tujuan pengiklanan bers4sar.

“Jika r4ngka kerja pemindahan data trans4tlantik baharu tidak diterima pakai, kami tidak dapat terus bergantvng kepada kaedah pemindahan data aIternatif lain.

facebook instagram dihentlkan eropah

“Situasi ini menjej4skan perniagaan, kewangan dan hasiI 0perasi kami secara keseluruhan,” kata Meta.

Pun begitu, und4ng-und4ng baharu yang memerlukan data pengguna disimpan dan dipr0ses melalui servver Er0pah sahaja membuatkan Meta tidak dapat mematuhi perjanjian perkongsian data baharu berkenaan.

Baca juga Faceb00k, Inst4gram, Wh4tsApp kembali selepas lvmpuh 6 jam, terima 10.6 juta lap0ran seluruh dunia

Dalam satu lap0ran yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekvriti dan Bursa (Secvrities and Exchange Commission), Meta telah menggariskan senario yang mana penutupan apIikasi Faceb00k dan Inst4gram boleh berlaku di Er0pah.

Krlsis berkenaan juga membuatkan Meta bukan sahaja berker4s mahu menghentlkan Facebook dan Instagram, maIah perkhidmatan servis penting lain di negara tersebut.

Lapor portal itu lagi, Meta mengg3sa badan kawalan selia negara tersebut mengambil pendekatan yang pr4gmatik untuk meminlmumkan g4ngguan yang bakaI berlaku.

Jika tidak, ujar Meta, 0perasi perniagaan yang berg4ntung sepenuhnya kepada Faceb00k dan lnst4gram akan berdepan masaIah.

“Kami memahami pembuat dasar sedang berusaha ke arah penyeIesaian jangka panjang yang Iebih m4mpan.

“Namun, sila pertimbangkan kaedah terbaik memandangkan mek4nisme pemindahan data ini dengan niat yang baik dan seIamat untuk pengguna,” katanya lagi.

Apa pandangan anda? Sudah bersediakah kita untuk melepaskan Faceb00k dan Inst4gram sebagai sebagai aplikasi media sosial jika perkara sama berlaku di MaI4ysia?

Tidak dinaf!kan dua aplikasi popular tersebut menjadi platform untuk orang ramai mempr0mosikan bisnes masing-masing kerana lebih mudah dan percuma.

Pun begitu, banyak juga aplikasi lain yang diguna pakai untuk pIatform berjualan, namun bukan mudah untuk mencari yang betul-betul serasi atau mesra penggunakan?

Apapun kita tunggu dan Iihat sahaja perkembangan terbaharu isu Meta tersebut. Mungkin mereka cap4i perjanjian baharu yang win win situ4tion. Mana tahukan?

sumber : Rentasasia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *