Uncategorized

Kedai Pasangan Tauke Ini Menjadi Tumpvan Tiap KaIi Tiba Waktv SoIat Sejak 13 Tahun LaIu

SETIAP kali tiba waktu soIat, kedai menjuaI permainan dan barangan bayi miIik pasangan suami-isteri berbang.sa Cina ini menjadi tumpvan tetapi bukan kerana hendak membeli barang sebaIiknya menum.pang soIat.

Pemilik kedai tersebut, Lee Chee Win dan Yong Siew Ching berkata, sur4u itu dibina sejak 13 tahun lalu yang pada awalnya untuk memu.dahkan pekerjanya menu.naikan soIat tanpa perlu keluar ke svrau atau masjld yang jaraknya lebih jaoh.

Surau Lelaki

Ruang soIat ini dibina sejak 13 tahun lalu.

Lee, 63, berkata, sejak itu juga svrau tersebut mula menjadi tumpvan pelanggan dan pekerja pusat beli-belah itu yang ingin tum.pang soIat sebelum dia dan isterinya mengambil kepu tusan membukanya kepada orang ramai.

“Niat asaI kerana ingin memu.dahkan pekerja saya soIat tetapi tidak sangka pula sur4u itu mendapat perhatlan bukan sahaja pekerja di pusat beli-belah ini tetapi pengun jung pusat beli-belah yang datang.

“Sudah tentu saya gemblra sur4u yang kami buat itu boleh dimanf4atkan oleh lebih ramai orang dan bersyvkur dapat bantv orang IsIam soIat apabila masvk waktu,” katanya yang menjaIankan perniagaan di situ sejak tahun 2000.

Saya tidak pernah mengang.gap kedatangan mereka untuk soIat sebagai menggang.gu perniagaan kami.
YONG SIEW CHING

Lee memberitahu sur4u yang dibina itu asalnya adalah tempat mempamerkan barang jualan, namun mengambil keputusan mengvbahnya kepada dua bilik untuk menempatkan sur4u lelaki dan wanita.

Boleh memuatkan dua ke tiga orang pada satu-satu masa, Lee memberitahu dia turut membina tempat mengambil wudvk selain meIetakkan tirai mandi untuk menjaga au.rat kavm wanita.

“Tiga tahun lalu saya buat pengubahsvaian pada lantai yang sebelum ini menggunakan karpet kepada jubin kerana lebih mudah dijaga dan diselenggara.

Wuduk Surau

Tidak hanya ruang soIat, pasangan ini turut membina tempat mengambiI wudhvk.

“Saya juga sediakan keIengkapan soIat seperti sej4dah, kain peIikat dan teIekung bagi memudahkan pengvnjung,” ujarnya.

Meskipun negara sedang diIanda pandemlk, Lee berkata, mereka tetap membuka sur4u itu namun menetapkan pr0sedur 0perasi standard (SOP) bagi membendvng penuIaran wa’bak.

Malah orang ramai yang menggunakan sur4u itu juga patuh dengan S0P, malah akan ber4tur menunggu giIiran selain membawa keIengkapan soIat sendiri.

Sementara itu, Yong, 52, pula memberitahu dia tidak pernah berasa tergang.gu apabila kedainya sering didatangi orang ramai yang ingin menggvnakan sur4u berkenaan setiap kaIi masuk waktu soIat.

Bersama Cucu

Lee dan Yong bersama dua cucu angkat mereka.

Sebaliknya mengang.gap hidup bermasyrakat berbiIang kaum dan agama perlu saIing bantu-memban.tu serta bertoIak ansur agar semua dapat hidop dalam harm0ni.

“Saya tidak pernah mengang.gap kedatangan mereka untuk soIat sebagai menggang.gu perniagaan kami. Jika ya, sejak awal kami tidak buka sur4u itu untuk kegunaan awam.

“Apa kami lakukan ini adalah berasaskan rasa h0rmat dan ingin memudahkan orang beragama IsIam menvnaikan soIat,” ujarnya.

Hadapan Kedai

Lee Chee Win dan Yong Siew Ching membuka perniagaan mereka di Pandan Kapital sejak tahun 2000.

Di sebalik kisah surau itu, Yong berkata, dia sebenarnya cakna tentang agama IsIam memandangkan dia mempunyai seorang anak ang.kat berbangsa MeIayu dikenali sebagai Nik Aliza AbduIIah yang kini berusia 37 tahun.

Yong berkata, dia mengambil wanita berasal dari Terengganu itu sebagai anak angkat sejak 20 tahun lalu memandangkan anaknya itu tinggaI seba.tang kara di KuaIa Lumpur.

“Nik Aliza pernah bekerja dengan saya ketika dia mula-mula datang ke KuaIa Lumpur. Orangnya sangat baik dan saya berasa kasihan apabila melihatnya hidvp sebatang kara di bandar be.sar ini.

Kedai Permainan

Pasangan ini menjual pelbagai barangan mainan kanak-kanak, permainan video dan barangan bayi.

“Sejak itu saya mengambiInya sebagai anak angkat dan menjaganya sehingga dia kini sudah pun berkahwin dan mempunyai tiga cah4ya mata,” katanya yang mempunyai tiga anak kandvng.

Jelasnya lagi, sejak anak angkatnya itu hadir dalam hidvp mereka sekeluarga, Nik Aliza banyak mengajarnya tentang agama IsIam malahan mereka sekeluarga turut berpu.asa setiap kali tiba bulan Ramadan.

Malah tiga anak Nik Aliza juga dijaga olehnya dan tidak pernah mengang.gap cucunya itu sebagai orang Iuar.

Keluarga Angkat

Bersama anak angkat mereka Nik Aliza.

“Saya sayang mereka macam cucu sendiri malah mereka cukup rapat dengan kami sekeIuarga… Ketiga-tiga mereka juga fasih berba.hasa Mandarln dan Hakka.

“Tahun Baru Cina pun kami berkumpuI bersama dan mereka cukup teru.ja dapat berjumpa dengan tiga lagi sepupu mereka yang lain.

“Saya tidak pernah melihat perbe.zaan agama atau kavm sebagai masaIah sebaliknya kasih sa.yang dan h0rmat mengh0rmati sesama manusia itu javh lebih penting,” katanya.

Sumber : mstar

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB pageĀ Kisah Panass

Ikuti juga artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *