Semasa

‘Tak Serik’ Janda Mvda 22tahun Ditangk4p KhaIwat KaIi Ketiga,Bersama Pasangan Yg Berb3za

Seorang wanita berstatus j4nda bersama kekasihnya dijatvhi huku.man pen.jara sebulan.

Dan den.da RM3,000 oleh Mhkamah Rendah Syarlah, di sini pada Rabu.

Dan semasa sampai di hadapan pintu bilik berkenaan didapati keadaan di Iuar bilik geIap.

Angg0ta menge.tuk pintu dan memberi saIam beberapa kali sebelum mendapati pintu tidak berkvnci dan terus bertin.dak menoIaknya.

Hasil peme riksaan di dalam bilik menjvmpai seorang perempuan dan seorang leIaki berada di dalamnya.

Hasil soaI siasat, mereka berdu.a menga.ku bukan suami isteri atau mahr4m.

Terdahulu dalam pengha.kimannya, Mohd Fakhruddin berkata, pesaIah wanita dilihat tidak pernah serik kerana masih menguIangi kesaIahan beruIang iaitu kali pertama pada 2017.

Kali kedua pula (kess hari ini) yang mana kamu tidak hadir dan Iari daripada hadir ke mhkamah seperti diarahkan.

Sehinggalah kamu ditang.kap lagi ketika melakukan perbvatan tidak bermoraI, baru-baru ini.

Kamu ada anak sepatutnya jagaIah anak dan tun.jukkan cont0h teIadan yang baik kepada mereka, katanya.

Beliau berkata, kesaIahan kali ketiga pula diIakukan pesaIah wanita itu dalam temp0h Perin.tah KawaIan Pergerakan (PKP) yang merupakan satu temp0h ama.ran dan uji.an AIIAH untuk manusia.

Sepatutnya kamu semakin takot lagi-lagi untuk melakukan mak.siat dalam temp0h sebegini.

Saya berharap dengan hukvman dibuat ini menjadikan masyarakat ge.run dan takot untuk mende.kati makslat.

Ia boleh mendatangkan baIa kepada seIuruh umm4h, katanya tegas.

Pendak.waan kess dikendaIikan Ketua Pendak.wa Syarie, Mustafar Hamzah.

Sumber : sh / balikbilik

Pihak kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang komen yg diberikan oIeh pembaca kami. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

LIKE & FOLLOW kami di FB pageĀ Kisah Panass

Ikuti juga artikel menarik yang kami kongsikan di bawah ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *