Info

Dia mampu hidupkan orang matl,mampu beri kebahagiaan dan segala kemewahan. Syaratnya sangat mudah dan ramai yang terima

Pengakhiran dunia akan memperlihatkan penguasaan DajjaI di dunia dengan sejumlah pengikut yang ramai. DajjaI adalah fitn4h terbesar yang akan dihadapi oleh manusia akhir zaman. RasuIullah SAW berkali-kali memperingatkan umatnya agar mempersiapkan diri untuk menghadapai fitnah DajjaI.

DajjaI memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk men!pu manusia. Digambarkan ia mampu menghidupkan orang m4ti, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, membawa makanan dan minuman kepada orang sedang kelaparan dan lainnya.

Manusia yang menyahut seruannya akan hidup dalam kebahagiaan dan kenikmatan manakala yang menent4ngnya berada dalam kesengs4raan dan kesemp!tan. N4bi SAW bersabda maksudnya: “Sesiapa yang mempercayai dan mengikutinya maka tidak berguna amal ibadat yang dia lakukan sebelum itu. Sesiapa yang mendustakannya maka dia tidak akan dis3ksa dengan amal perbuatannya sebelum itu.” Hadis Riwayat Ibn Khuzaimah.

Namun, kekuasaan DajjaI tidak akan berterusan di bumi AIIah. Nabi Isa diutuskan kembali ke dunia yang akan membawa keadilan seterusnya memvsnahkan DajjaI.

Untuk membezakan susuk tubuh DajjaI dan N4bi Isa, N4bi SAW mengambarkan mereka menerusi beberapa hadis berkaitan fizikal mereka. Susuk fizikal DajjaI sebagaimana sabda RasuIullah yang bermaksud: “Sesungguhnya aku memperingatkan kamu tentangnya. Tiada seorang n4bi melainkan ia akan memperingatkan kaumnya tentang DajjaI. Nuh memperingatkan kaumnya. Akan tetapi aku akan memberitahu kamu sesuatu yang tidak disampaikan seorang nabi sebelumku. Sesungguhnya DajjaI itu bermata satu dan AIIah SWT tidak bermata satu.” Hadis Riwayat Bukhari dan MusIim.

Gambaran kepada N4bi Isa pula adalah sebagaimana sabda RasuIullah yang bermaksud: “Aku berjumpa dengan Isa. Beliau berperawakan sederhana (tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah), warna kulitnya putih kemerah-merahan seolah-olah baru sahaja keluar dari bilik mandi wap.” Hadis Riwayat Bukhari dan MusIim

Berdasarkan hadis itu, AIIah memberi gambaran kepada manusia akhir zaman menerusi N4bi SAW bagaimana untuk membezakan di antara ikutan yang hak dan batil. Keluarnya DajjaI dan terutusnya kembali N4bi Isa adalah dengan tujuan dan tugasan yang tertentu.

DajjaI mempunyai tugasan yang besar dalam membawa manusia ke arah keses4tan dan penipvan. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud: “Dia (DajjalI) membawa bersamanya air dan api. Hakikatnya 4pinya adalah air yang sejuk dan airnya ialah 4pi.” Hadis Riwayat Bukhari

Tugas N4bi Isa pula adalah mengembalikan manusia kearah kebenaran iaitu keadilan dan tauhid kepada AIIah SWT. Baginda N4bi SAW bersabda: “Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh telah hampir tiba masanya Isa putera Maryam turun kepadamu sebagai pemimpin yang adil. Beliau akan mem4tahkan saIib, membvnuh babi, menghapvskan jizyah dan mengagihkan harta sehingga tiada seorang pun yang akan menerimanya. Sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya.” Hadis Riwayat Bukhari dan MusIim

Jika dilihat, tampak jelas tugasan yang akan dilaksanakan oleh N4bi Isa iaitu membersihkan segala kot0ran yang dibuat dan sisa peninggalan DajjaI dalam hati manusia pada saat tersebut.

Kedatangan DajjaI umpama sang penguasa dunia. Disambut dengan puluhan ribu pengikut yang setia. Al-Hafiz Ibn Kathir berkata: “DajjaI muncul kali pertama sebagai seorang pemerintah yang kej4m, ia kemudian mengaku seorang n4bi, lalu mengaku sebagai Tuh4n.

“DajjaI keluar dari kota Isfahan (Ir4n) dari sebuah perkampungan Yahvdi. Lalu ia diikuti oleh 70,000 Yahvdi bersenj4ta lengkap. Jumlah pengikutnya semakin ramai setelah 70,000 tent3ra Monggol (Tatar) dan penduduk Khurasan bergabung dalam barisannya. Setelah itu, orang jahiI dan jah4t daripada kalangan orang awam mula menyertai tenter4nya.

“Kekuasaan DajjaI merebak ke seluruh kota besar dunia dengan sangat cepat. Tiada yang terseIamat daripada tenter4 selain Makk4h dan M4dinah. Seluruh dunia pada masa itu diselubungi dengan ketakvtan”

RasuIullah SAW bersabda: “Semua manusia akan meIarikan diri daripada DajjaI ke puncak-puncak gunung.” Hadis Riwayat MusIim

Apabil DajjaI menguasai dunia, AIIah SWT mengutuskan kembali N4bi Isa yang turun dengan diiringi maIaikat. Baginda turun di Menara Putih sebelah timur Msjid Umawi di Damsyik seteah fajar menyingsing. Sejurus selepas iqamah soIat Subuh dikumandangkan. Ketika itu, MusIimin berbaris untuk melaksanakan soIat Subuh berjemaah. Imam mereka, seorang lelaki soIeh maju ke hadapan untuk bertakbir. Lalu beliau berundur untuk mempersilakan N4bi Isa menjadi im4m.

Namun, N4bi Isa men0lak dengan penuh tawaduk sambil menepuk bahu orang ini dan bersabda: “SoIat ini diiqamatkan untukmu.” Lalu Nabi Isa bers0lat bersama mereka sebagai makmum.

RasuIulllah SAW bersabda: “Bagaimanakah kamu apabila turun putera Maryam kepadamu dan im4mmu berasal daripada kalangan kamu sendiri?” Hadis Riwayat Bukhari

Walaupun tempoh pemerintahan Dajjal hanya dalam masa 40 hari, pengaruhnya cukup meluas sehingga ramai manusia menjadi pengikut setianya. Digambarkan hari pertama panjangnya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga bagaikan seminggu manakala hari berikutnya seperti hari-hari biasa.

Pasukan MusIimin pada ketika itu tersangat sedikit bilangannya bagi memer4ngi DajjaI. Akhirnya mereka berundur dan terkepung di Syam sehingga turunnya N4bi Isa. Tempoh berkuasa N4bi Isa pula adalah tujuh tahun dengan tugasan membvnuh Dajjal dan mengembalikan keharmonian kepada dunia. Baginda N4bi SAW bersabda maksudnya: “Ketika musuh AIIah melihat N4bi Isa, ia mencair bagaikan cairnya garam di dalam air. Jika dibiarkan, ia akan terus mencair hingga binasa. Namun AIIah (telah menentukan) untuk N4bi Isa membvnuhnya. Lalu baginda memperlihatkan d4rah DajjaI di hujung t0mbaknya.” Hadis Riwayat Muslim

DajjaI akhirnya dibvnuh dengan tangan N4bi Isa sendiri di gerbang kota Lud. Kemudian N4bi Isa menjadi pemimpin dunia yang adil dengan syariat N4bi Muhammad SAW. Baginda memimpin soIat berjemaah, melakukan ib4dah puasa, melakukan ib4dah haji di M4kkah dan juga akan berkahwin dan berkeluarga kelak.

Sumber : HM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *