Info Semasa

Seorang Yang Sangat Merendah Diri.Kita kehiIangan Seorang lagi Ahli Al qur.an

Seorang yang sangat ren.dah diri dan berilmu tinggi. Sepatutnya ada pr0gram yang akan disusun bersama al-M4rhum, tapi AIIah lebih menyayangi.

Berita yang amat sedlh dan menge.jut kita sebentar tadi. Negara kehiIangan seorang ilmuan, ahli AI-Qvran, al-Marhvm Ustz Wan Ainuddin Hilmi Abdullah. Beliau adalah Qari AI-Qvran dan be.kas Juara Tilawah aI-Qvran perin.gkat antarabangsa 2016.

Semoga AIIah merahmati R0h al-Mar.hum Ustz Wan Ainuddin, memberi penga.mpunan dan menghlmpunkan beliau bersama goIongan s0leh di akhirat.

Pemerg.ian yang sangat mengej.utkan, Moga Allah Taala menempatkan r0hnya bersama para Syuhada SoIehin Anbiya dan Mursalin, Tkziah untuk keIuarga Allahyrham Ustz Hj Wan Ainuddin Hilmi .

Mendapat berita du.ka, per.ginya Wan Ainuddin Hilmi Abdullah mengha.dap IIahi jam 1:25 ptg (19/10/2021) di di Machang, Semoga r0hnya ditempatkan bersama-sama orang yang soIeh.

Arwh merupakan Johan Qori TiIawah AI-Qvran Antarabangsa ke-58 pada tahun 2016 dan menerima sum..bangan sebuah rumah daripada Kerajaan Negeri Kelantan.Tkziah kepada ahli keluarga arwh. – Ustz Wan Roslan Wan Hamat.

Tkziah kepada ahli keluarga Allahyrham Wan Ainuddin Hilmi Abdullah yang kmbali kerahmatuIIah tengahari tadi.

AIIahyrham merupakan Johan Qari Tilawah dan Menghafaz aI-Qvran Peringkat Antarabangsa Ke-58 pada 2016. Pada tahun 2018, Kerajaan Negeri telah memberi su.mbangan sebuah rumah kepada Allahyrham diatas kejayaan, jasa dan sumba.ngan dalam usaha memartabat AI-Qvran.

Pemerg1an AIIahyrham suatu kehiIangan besar dalam menyampaikan ilmu al-quran, Semoga AIIah SWT mencuc.ri rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. AI-Fatihah. -Dato’ Ahmad Yakob.

Jnazah akan disoIatkan di Masjid Muhammadi Kota Bharu, Kelantan dan akan dikebu.mikan di Kg Bangg0l.AI fatihah.

Prginya seorg permata AI-Qvran yg dihormati. Kemuliaan buat beliau dijmput IIahi di hari yg sama kekasih AIIah N∆bi SAW kmbali kepada Sang Pencipta. Semoga r0hnya dicucuri rahmat. Al fat!hah.

Sumber : Jakim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *