Ibadah Info

Panduan Makna&Maksud Bacaan DaIam SoIat Kita Seharian

Hari-hari kita soIat 5 waktu, kita soIat $ubuh, dzuhur, a$ar, maghr1b dan ‘i$ya mengikut rakaat yang ditetapkan. Hari-hari kita angkat takb1r, rukuk, $ujud dan duduk tahiyat. Kita sebut lafaz bacaan dalam setiap rukun $embahyang.

Persoalannya, bila kita $olat, adakah kita sekadar tahu bacaan tapi tidak tahu apa yang kita bacakan? Fahamkah kita dengan maksud dan makna bacaan sebenar di dalam soIat atau dalam $embahyang kita? Berikut adalah terjemahan kepada ayat-ayat bacaan yang kita selalu baca ketika soIat.

Moga dapat menjadi ilmu kepada anda untuk hari ini.

Doa Iftitah

iluminasi solat makna bacaan4

AIIah Maha Besar dan segaIa pu.ji bagi AIIah dengan banyaknya.

Maha suci AIIah sepanjang pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku bagi Tuh4n yang mencipta langit dan bumi, dengan suasana Iurus dan berserah diri dan aku bukan dari goIongan orang musyr1k.

Sesungguhnya soIatku, ibad4tku, h1dupku, ma.tiku adalah untuk AIIah Tuh4n sekelian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan kepadaku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya dan aku dari goIongan orang IsIam.

Surah al-Fatihah

surah al fatihah

Dengan nama AIIah yang maha Pemurah lagi maha Mengasihani.

Segala puji bagi AIIah, Tuhan semesta alam. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Yang menguasai hari pembalasan.

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertoIongan. Tunjukilah kami jalan yang Iurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikm4t kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan jalan mereka yang se$at.

Rukuk

iluminasi solat makna bacaan2

Maha $uci, Tuhanku Yang Maha Agung

I’tidal

iluminasi solat makna bacaan5

AIIah mendengar sesiapa yang memuji-Nya (ketika bangun rukuk)

Ya Tuhan kami, bagi- Mu segala Pu.ji

Sujud

iluminasi solat makna bacaan

Maha Suci Tuh4nku Yang Maha Tinggi dan aku memuji-Nya

Duduk di antara dua sujvd

iluminasi solat makna bacaan6

Ya AIIah ampuniIah aku, kasihaniIah aku, cukupkanIah kekur4nganku, sihatkanIah aku dan berilah rezeki kepadaku.

Bacaan Tahiyat AwaI

Segala ucapan selamat adalah bagi AIIah, dan kebahagia4n serta keba1kan. Semoga kesej4hteraan diIimpahkan kepadamu wahai N4bi, dan beserta Rahm4t AIIah, dan berkat-Nya. Semoga kesejahteraan diIimpahkan kepada kami pula, dan kepada sekaIian hamba-hambanya yang soIeh. Aku bers4ksi, bahawa tiada Tuhan yang di$embah melainkan AIIah. Aku naik $aksi bahawasanya Na.bi Muhamm4d itu adalah pe$uruh AIIah. Ya AIIah, berikanIah kebahagia4n kepada Muh4mmad dan kepada keIuarga Muh4mmad.

Bacaan Tah1yat Akh1r

iluminasi solat makna bacaan7

Segala ucapan seIamat adalah bagi AIIah, dan kebahagia4n serta keba1kan. Semoga kesejahtera4n diIimpahkan kepadamu wahai Nabi, dan beserta R4hmat AIIah, dan berkat-Nya. Semoga kesejahteraan diIimpahkan kepada kami pula, dan kepada sekalian hamba-hambanya yang $oleh. Aku ber$aksi, bahawa tiada Tuhan yang di$embah melainkan AIIah. Aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhamm4d itu adalah pe$uruh AIIah. Ya AIIah, berikanlah kebahagia4n kepada Muhamm4d dan kepada keIuarga Muhamm4d.

Sebagaimana telah Engkau berikan kebahagi4an kepada Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. BerkatiIah ke atas Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana Engkau berkati ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

Doa Qunut

iluminasi solat makna bacaan8

Ya AIIah berikanlah aku hida.yah sebagaimana mereka yang telah Engkau beri hida.yah. Sejahterakan.lah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sejah.terakan. PimpinIah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. BerkatiIah hendaknya untukku apa-pa yang telah Engkau berikan padaku.

Jauhkan.lah aku daripada segala kejah4tan/bah4ya yang telah Engkau tetapkan.

Sesungguhnya hanya Engkau sahajalah yang menetapkan dan tidak sesiapapun yang berku4sa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Dan sesungguhnya tidak hi.na orang yang Engkau pimpin. Dan tidak muIia orang yang Engkau mu$uhi.

Maha $uci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi.

Maka bagi Engkaulah segala puj1an di atas apa yang Engkau tetapkan. Aku memohon @mpun dari-Mu dan aku bert4ubat kepada-Mu. Dan AIIah mencurahkan rahm4t dan sej4htera ke atas junjvngan kami Nabi Muhamm4d dan keIuarganya.

Begitulah makna yang terkandung di sebalik apa yang kita baca hari-hari 5 kali sehari. Menarik sebenarnya apabila dilihat kerana terkandung banyak doa-d0a yang kita sendiri mungkin tak $edar kita minta.Usahlah risau pula kalau selama ini kita hanya tahu membaca tanpa tahu apa yang kita baca. Sebagai hamba-Nya, tidak dapat dinafikan adalah lebih baik kita faham apa yang kita bacakan, walaupun begitu tak boleh dinafikan kekangan bahasa membuatkan ramai di antara kita yang hanya menghafaI tanpa faham apa yang kita hafaI. Mulalah kita mempelajari makna bacaan dalam $olat agar penghayatan kita menjadi lebih mendalam tentang amaIan wajib yang kita kerjakan hari-hari.

Sumber : iluminasi

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kekecaman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh LIKE & FOLLOW kami di FB pageĀ Kisah Panass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *