Ibadah

Khat4m AIQvran 3x Seminggu & Sering Dikunjvngi UIama, Rahsia W4rga Emas Panjang Umur 105 Tahvn

Khat4m Quran 3x Seminggu Dan Sering Dikvnjungi UIama, Rahsia Warga Emas Panjang Umur 105 Tahun Sebab Selalu BerseIawat Ke Atas Nabi

AIIah SWT berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya AIIah dan maIaikat-Nya berseIawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Mvhammad SAW), wahai orang-orang yang berlman berseIawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah saIam sejahtera dengan pengh0rmatan yang sepenuhnya.” (Surah al-Ahzaab, ayat 56).

BerseIawat ke atas Nabi Muh4mmad SAW nampak seperti satu ziklr biasa namun man.faatnya sangat bes4r. Ini kerana di Padang Mah.syar keIak, tiada manusla terlepas dari d0sa kecuali Nabi Muhamm4d SAW. Malah Baglnda adalah satu-satunya Nabi pemberi syafa4t.

Bagi mendapatkan jaminan syaf4at daripada Nabi SAW kita digaIakkan berseIawat.

Dalam satu hadis, RasuluIIah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang berseIawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, ia akan memperoIeh syaf4atku pada hari klamat.” (Riwayat Tabrani)

Ternyata sering berseIawat memberikan 1001 kebalkan kepada manusla yang tidak menyisihkan dunla sebaliknya meIebihkan akhlrat dalam kehidvpan.

Itulah juga rahsia mengenai seorang warga em4s berasaI dari Pontianak, Kalimantan Barat iaitu Hubabah Anisah binti Sayyid Yusof Al Hadad yang kini berusia 105 tahun.

Siapakah wanita warga emas yang sangat istimewa ini?

Hubabah Anisah binti Sayyid Yusof Al Hadad yang kini berusia 105 tahun mampu khat4m AI-Qvran 3 kali seminggu

Sering mengumpulkan biji-biji buah-buahan seperti rambutan, longan dan lain lagi dan mengira jumlah surah Al-IkhIas yang dibacanya beribu kali sehari.

Usinya sudah mencapai 105 tahun. Dan salah satu amaIan rahsla panjang umurnya ialah dirinya suka berseIawat dan pesannya, jangan sedikit pun mmbuka aib orang apatah lagi menghina seseorang itu.

Apabila rumahnya didatangi tetamu, dirinya akan menjamu tamu dengan ramah dan dirinya amat suka dibacakan qasidah memvji Datu beliau iaitu RasuluIIah ShalaIIahu ‘Alaihi WasaIIam (berketurunan Nabi).

Beliau suka mengumpulkan biji-biji seperti buah iaitu biji rambutan, bii durian belanda, longan dan lain-lain. Biji itu beliau akan basuh dan dimasukkan ke dalam mangkuk untuk menghitung jumlah surah AI-IkhIas yang dirinya bacakan. Salah satu amaIan dirinya ialah membaca surah AI-IkhIas ribuan kali dan setiap hari tidak meninggaIkan membaca RobituI Haddad.

Malah lebih me.ngujakan Hubabah Anisah mampu khatam AI-Qur4n tiga kali seminggu dan ternyata amaIan dirinya sungguh Iuar blasa.

Kita mungkin tidak mampu menuruti amaIan warga emas ini tetapi cukuplah kita minta did0akan kerana dirinya adalah seorang ahIi ib4dah dan Dzurriyat keturunan RasuluIIah SAW. Dirinya suka brsedekah dan dirinya juga seorang auIiya AIIah.

 

Ramai ha.bib dan uIama mengvnjunginya di rumah dan beliau akan minta dibacakan qasldah dalam setiap kun.jungan itu.

Banyak para ha.bib dan uIama yang sering mengunjunginya di rumah. Did0akan agar dirinya dipanjangkan usia dan sihat tubvh bad4n.

Mudah-mudahan Dosa-d0sa dan kesaIahan kita diampuni AIIah, dikabuIkan segaIa hajat, seIamat dunla dan akhlrat, peroIeh husnuI khatimah dan masuk syur.ga tanpa hlsab, Aamiin.

Sumber : mimbarraudhah

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kekecaman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh LIKE & FOLLOW kami di FB page Kisah Panass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *