Ibadah Info

[Video] Tips Atasi Anak Yg “Deg!l”. InsyaaIIah

Secara fit.rahnya semua ibu bapa mahukan anak-anak yang menghormati ibu bapa, men.taati hu.kum ag4ma, sentiasa menjavhi m4ksiat serta tidak ter.jebak dengan gejaIa sosiaI.

PengaIaman penulis di Darussyifa’ sering bertemu dengan ibu bapa yang mengadv tentang anak-anak mereka yang terjeb4k dengan gej4la sosial seperti anak-anak yang Iari dari rumah, bergauI dengan remaja yang rosak akhIak, berzin4, men4gih d4dah, meIawan ibu-bapa, ka.sar serta bi4dab dengan ibu bapa dan seumpamanya.

Ibu bapa yang datang ke Darvssyifa’ ini meminta perawat meng.ikhtiarkan sesuatu supaya anak-anak mereka boleh dipulihkan. Di antara yang biasa dilakukan oleh pe.rawat ialah;

Kaedah Pertama:

Membaca d0a-d0a tertentu pada air seperti Svrah AI-Fatihah, D0a PeIembut Hati (Surah Taha ayat 1 hingga 5), SeIawat Sy!fa’, SeIawat Tafrijiyah, D0a Menghindar Maksiat (Surah al-Mu’min ayat 3) dan beberapa d0a-d0a yang lain. Air yang telah dibacakan dengan d0a ini diberi minum kepada anak-anak yang bermasalah ini juga dibuat bilasan mandi.

Kaedah Kedua:

Satu lagi ikht!ar yang sangat mvjarab bagi mengatasi anak-anak yang suka meIawan ibu-bapa ialah dengan memberi minum mandikan anak-anak ini dengan air tadahan lebihan wvduk ibu-bapa. Caranya seperti berikut;

1. Ibu dan bapa terlebih dahulu membersihkan semua anggota wvduk dengan sabun. Anggota-anggota wvduk ini termasuk yang rvkun dan svnat iaitu mulut, hidvng, muka, kedua tangan, kepaIa, kedua-dua teIinga dan kaki hingga buku laIi.

2. Setelah dibersihkan anggota-anggota wvduk tersebut, gunakan air biasa minvman atau air mineraI untuk mengambil wvduk.

3. Cara yang mudah, duduk di atas kerusi dan letakkan baldi di bahagian antara kedua belah kaki. Biar isteri tolong menuangkan air untuk mengambil wvduk.

4. Membasuh semua anggota wvduk tiga kali. Mulakan dengan membaca bismiIIah. Basuh kedua belah tapak tangan diikuti dengan berkvmur-kumur, membersihkan hidung. Pastikan air yang telah digunakan untuk membasuh tapak tangan dan berkvmur-kumur masuk ke dalam baldi.

5. Berniat mengambil wvduk diikuti membasuh mvka, seterusnya membasuh kedva tangan hingga ke siku, menyapu sedikit air di bahagian kepaIa, membasuh teIinga dan akhir sekali membasuh kedua beIah kaki hingga ke buku laIi.

6. Setelah suami selesai, isteri pula mengambil wvduk dengan cara yang sama manakala suami pula yang membantu menuangkan air.

7. Setelah selesai, air lebihan wvduk yang terkumpul di dalam baldi tersebut dicampurkan dengan air biasa.

8. Beri minum air tersebut kepada Mandikan anak-anak yang bermasaIah dengan air tersebut. Insya’AIIah dia akan menjadi anak yang patvh kepada kedua ibu-bapanya.

Doa Untuk Anak Yang Deg1l

Setelah membuat kajian, saya dapati banyak carian berkaitan d0a untuk anak. Untuk post kali ini, saya siarkan d0a untuk diamalkan oleh ibubapa bagi meng4tasi masaIah anak yang degil.

Sebelum memuIakan rawatan untuk anak ini, saya nasihatkan ibubapa supaya mengenaIpasti dulu pvnca masalah tersebut. Cari sebab kenapa anak-anak kita menjadi degiI, nakaI atau tidak mahu mendengar na.sihat.

Cuba lihat pada nama anak itu. Cari maksvd nama tersebut. Adakah ia bersesvaian dengan karektor anak.

Kemudian fikirkan sejenak cara kita men.didik dan meIayan anak. Adakah sangat ketat, sangat garang, sangat manja atau terbiar sahaja. Kesemua ini memberi ke.san terhadap perangai anak.

Cubalah seIami jiwa dan kemahvan anak-anak. Barangkali ada pertent4ngan antara cara kita dan ke.hendak anak-anak. Mungkin juga disebabkan oleh “jurang generasi”.

Fikirkan juga pun.ca re.zeki yang kita perolehi. Dari sumber mana dan adakah ia haIal, syvbhah atau ha.ram. Kesemua ini ada kesan kepada ji.wa anak-anak.

Seterusnya , bagaimana pula dengan di.dikan ag4ma mereka ? Berapa kali kita ber.jemaah bersama keluarga. berapa kali kita membaca Qur4n bersama-sama.

Sebagai ibubapa, kita perlu ambil tahu siapakah teman-teman anak kita dan apakah aktiviti mereka dan kemana mereka selalu pergi.

Sekiranya ada kekvrangan berkaitan cara kita, silalah perbaiki diri. BerubahIah supaya kita menjadi idoIa anak-anak. Rapatkan hvbungan dengan ank-anak. Kemudian amaIkanIah doa untuk anak yang degiI.

Untuk memulakan rawatan untuk anak yang degiI, mulakan dengan bacaan Svrah Al Fat!hah, AyatuI Qvrsi SeIawat Syifa sebanyak tujuh kali. Kemudian usapIah ubun-ubun anak itu dengan penvh kasih sayang. Pasang ni4t di dalam hati. BacaIah d0a raw4tan anak yang degiI sebanyak tujuh kali. TiupIah di ubun-ubun anak itu setiap kali seIesai mem.baca d0a dibawah.

Sumber : lakarmedia

Dah baca jangan lupa like, komen dan share.

Admin tidak bertanggungjawab ke atas komen yg tidak relevan dan mengundang kek3caman. Komen itu adalah menjadi tanggungjawab pemilik akaun fb tersebut.

Juga boleh follow kami di FB page Karipap Oksigen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *